• Wgraj pliki JPK
  • Sprawdź strukturę
  • Zasymuluj e-kontrolę finansową
  • Zweryfikuj kontrahenta w VIES
  • Stwórz deklarację podatkową
null

Korzyści

Współpracuje z różnymi źródłami danych

Jest kompatybilny z wszystkimi programami generującymi pliki JPK.

Integracja z bazą VIES

Możliwość sprawdzenia statusu, NIP i danych kontrahenta w bazie VIES.

Deklaracja podatkowa

Szybko wygeneruj i pobierz deklarację VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-EU i VAT-27 w formacie PDF i XML.

Symulujemy e-kontrole

Analizator JPK jest narzędziem specjalistycznym. Umożliwia weryfikację danych zawartych w pliku JPK pod kątem technicznym i finansowo księgowym.

Działanie

1

Wgrywasz swoje struktury JPK

2

Aplikacja przeprowadza kontrolę plików oraz wykonuje analizę techniczną i finansową

3

Otrzymujesz wyniki testów - symulacja e-kontroli

4

Możliwość sprawdzenia kontrahenta w bazie VIES

5

Możesz wygenerować deklarację VAT w oparciu o strukturę JPK_VAT

Funkcje

Obszary robocze

Analizator JPK jest narzędziem wielofirmowym. W jednym czasie umożliwia porównywania danych z różnych okresów i plików JPK, które są grupowane w ramach obszarów roboczych.

Analiza finansowo – księgowa

Sprawdzanie kompletności i wewnętrznej spójności danych, e-kontrola podatkowa na podstawie algorytmów skonstruowanych przez ekspertów prawnych. Raporty ze wskazaniem potencjalnych nieprawidłowości i zaleceniami dalszych działań.

Analiza techniczna

Sprawdzanie zgodności ze schematem XSD wymaganym przez Ministerstwo Finansów, weryfikacja poprawności formatu XML.

Import pliku

Jednoczesny import wielu struktur JPK na platformę przetwarzania danych.

Wizualizacja danych JPK

Wizualizacja danych w postaci tabel i wykresów, możliwość filtrowania danych.

Weryfikacja w bazie VIES

Weryfikacja danych kontrahenta, numru NIP i statusu w bazie VIES z potwierdzeniem w postaci raportu.

Deklaracja VAT

Generowanie deklaracji VAT w oparciu o dane zgromadzone w pliku JPK_VAT.

Export do pliku

Eksport danych ze struktur JPK do pliku Excel.

Testy

Testy merytoryczne to jedna z ważniejszych funkcji Analizatora JPK. Funkcjonalność ta pozwala na symulację e-kontroli w aspekcie finansoweo-księgowym. Analizując pliki pod tym kontem masz pewność, że informacje przekazywane za pomocą plików JPK do Ministerstwa Finansów są wewnętrznie spójne i wolne od błędów rachunkowych.

1Weryfikacja towarów i usług na terytorium kraju dla stawki 8% - tolerancja do 5 gr

W oparciu o ten test weryfikowana jest ogólna wartość zaokrągleń dla podatku o stawce 8%. Jeśli suma zaokrągleń przekracza 5 groszy system o tym informuje wyświetlając stosowne ostrzeżenie.

2Zgodność sumy podatku należnego od WNT oraz sumy podatku naliczonego od nabycie środków trwałych i pozoatałych

Ten algorytm porównuje czy suma wartości podatku należnego oraz naliczonego od nabycia środków trwałych jest zgodna.

3Weryfikacja poprawności sumy podatku naliczonego z wykorzystaniem sum kontrolnych

W przypadku tego testu porównywane są wartości z sum kontrolnych dla danego typu podatku. Aplikacja nie tylko porównuje wartość sumaryczną z pliku ale także sumuje poszczególne pozycje które są składową ogólnej kwoty danego podatku.

4Weryfikacja czy data faktury dotyczącej WNT mieści się w okresie za jaki sporządzony został plik JPK_VAT

Na podstawie typów faktur które są w pliku JPK sprawdzane jest czy daty faktur WNT mieszczą się w deklarowanym okresie sprawozdawczym prezentowanym w pliku JPK.

5Prawidłowość wykazania faktur korygujących

Jeśli w pliku ujęte są faktury korygujące to w oparciu o ten test weryfikowane jest czy są one właściwie oznaczone kodem prawda/fałsz

Powyższe przykłady ilustrują najbardziej typowe testy. Aplikacja Analizator JPK obsługuje znacznie dłuższą listę przypadków.

Zamów

Opłata za 1 rok użytkowania wraz z aktualizacjami na jedno stanowisko.
Podane poniżej ceny są cenami netto.

4950 PLN

Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.